O nas

Przygodę z szukaniem skarbów i obcowanie z tajemnicami historii zaczęliśmy na początku lat 90. minionego wieku, gdy grupa młodych mieszkańców Poznania i okolic założyła Stowarzyszenie Speleologii i Ogólnowojskowej Archeologii. Naszym znakiem była wtedy SOWA, która widzi w ciemnościach. Bo w tamtym czasie interesowaliśmy się głównie podziemiami, penetrując niektóre poznańskie forty, pohitlerowskie fabryki zbrojeniowe, między innymi te koło dzisiejszych Zasiek i Nowogrodu Bobrzańskiego, sztolnie w Kamiennej Górze i przede wszystkim fortyfikacje Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.

Po kilku latach część eksploratorów odeszła z wymienionego stowarzyszenia, zakładając własne. I tak powstało Stowarzyszenie Archeologii i Ochrony Zabytków Militarnych "Perkun". Kontynuowało ono dotychczasową działalność, ale coraz intensywniej rozwijaliśmy też nowe formy. W archiwach polskich i zagranicznych przeprowadzaliśmy kwerendy, na ogól z powodzeniem szukając dokumentów o interesujących nas obiektach i tematach. Nawiązaliśmy również ścisłą współpracę z miesięcznikiem "Odkrywca", przeprowadzając wspólne akcje poszukiwawcze, między innymi dokumentów Komendy Głównej Armii Krajowej w samym centrum Warszawy, zamaskowanych pomieszczeń w starych fortyfikacjach pruskich na Gradowej Górze w Gdańsku i na wyspie w Starym Dworku koło Skwierzyny. Do historii polskiej eksploracji przeszła nasza wspólna akcja w katedrze w Kwidzynie, gdzie odkryliśmy szczątki pochowanych tam dwóch wielkich mistrzów Zakonu Krzyżackiego. Po założeniu w 2008 roku Grupy Eksploracyjnej Miesięcznika "Odkrywca" braliśmy udział w akcjach poszukiwawczych i penetracyjnych organizowanych w Nowojowie Śląskim koło Lubania, w Górach Sowich i Kostrzynie nad Odrą.

Akcje poszukiwawcze organizowane z udziałem członków stowarzyszenia "Perkun" były tematem licznych publikacji w prasie polskiej i zagranicznej oraz reportaży i filmów dokumentalnych Telewizji Polskiej SA, TVN, Discovery Historia. Prezes "Perkuna" Paweł Piątkiewicz i współpracujący z naszym stowarzyszeniem poznański dziennikarz i pisarz Leszek Adamczewski wspólnie napisali książkę "Podziemny skarbiec Rzeszy" (Replika 2009) o grabieży polskich skarbów kultury w okupowanym Poznaniu i ukrywaniu ich w podziemiach fortyfikacji międzyrzeckich.

Copyright 2011 Perkun